Activiteit

Dorpsconsultatie Nieuwbouw Lisserbroek

woensdag 26 juni 2024 , 19:15 uur
Illustration

Graag nodigen wij u uit voor een informatie- en reactiebijeenkomst op woensdag 26 juni a.s. in Dorpshuis De Meerkoet in Lisserbroek. Iedereen is welkom. Tijdens deze bijeenkomst staat de presentatie van de nieuwbouwplannen voor Gebiedsontwikkeling Lisserbroek centraal. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeente Haarlemmermeer en de samenwerkende marktpartijen.

Gebiedsontwikkeling Lisserbroek

De bedoeling is dat er tot 2040 ca. 3.600 woningen worden gerealiseerd. Er komen verschillende soorten woningen geschikt voor verschillende soorten inwoners en in verschillende prijsklassen. De plannen gaan, naast woningbouw, ook over gemeenschapsvorming, groen en recreatie, winkels, zorg-, onderwijs- en sportvoorzieningen, infrastructuur en een (veilige) verbinding tussen het bestaande dorp en de nieuwe woongebieden.

Doel van de informatie- en reactiebijeenkomst

De informatie- en reactiebijeenkomst heeft tot doel inwoners van Lisserbroek en de regio, belangstellenden en potentiële bewoners te informeren en consulteren over de plannen. De reacties, suggesties en aandachtspunten, zullen zorgvuldig worden gewogen en - waar inpasbaar en binnen de kaders mogelijk – worden verwerkt in de planproducten.

Op woensdag 26 juni van 19.15 – 21.15 uur worden de plannen gepresenteerd. De volgende dag vindt u op de site de videopresentatie, links in het menu. 

Mocht u zich vooraf willen inlezen in de plannen, dat kan! U vindt de planproducten links in het menu, voorafgegaan door een beknopte introductie. https://haarlemmermeerwest.mett.nl/info+lisserbroek/default.aspx

Graag tot ziens op 26 juni in de Meerkoet!

Hartelijke groet,

Projectteams van de gemeente Haarlemmermeer en de samenwerkende marktpartijen

 

Locatie
Dorpshuis De Meerkoet
Kosten
Gratis
Doelgroep
Iedereen (alle leeftijden)
Deel dit: