Bericht

Openbaar vervoer......

Geplaatst op 8 september 2023, 23:31 uur

Als dorpsraad horen wij graag uw suggesties met betrekking tot het openbaar vervoer. Dit verzoek komt van de gemeente maar wij horen graag uw adviezen. De dorpsraad verzamelt alle adviezen en ideeën en sturen die door naar de gemeente. Hieronder treft u een deel van de tekst aan van de brief die wij van de wethouder ontvingen:

De start van het jaarlijkse vervoerplanproces komt eraan
Komende december start het jaarlijkse proces voor de nieuwe dienstregeling van het openbaar 
busvervoer in onze regio. Het gaat dan om de dienstregeling voor het jaar 2025, die 8 december 
2024 in zal gaan.
Het proces met de busmaatschappijen start met een consultatieronde. Hierbij kunnen
gemeenten aangeven wat hun wensen en adviezen zijn voor deze nieuwe dienstregeling. Die 
wensen en suggesties wegen de busmaatschappijen af in hun vervoerplan. Over dat 
vervoerplan vindt vervolgens formele advisering en besluitvorming plaats.
Wij horen graag uw wensen en suggesties
In december praat ik met de gemeenteraad over de wensen en suggesties die het college van B
en W bij de busmaatschappijen zal indienen. Ik vind het belangrijk om daarin ook de wensen en 
suggesties van de dorps- en wijkraden, ondernemersverenigingen en 
parkmanagementorganisaties te horen.
Daarom vraag ik u via deze weg om uw wensen en suggesties met ons te delen. 

Wij vragen u rekening te houden met de volgende aandachtspunten
De vervoerplannen richten zich op lijnvoering (waar rijdt de bus en welke haltes doet hij aan), 
frequenties (hoe vaak rijdt de bus) en bedieningstijden (op welke dagen en van hoe laat tot hoe 
laat rijdt de bus). We nemen voor het ‘conceptadvies consultatieronde’ daarom ook alleen 
wensen mee die op deze aspecten betrekking hebben. 

 

Deel dit: