Bericht

Piekberging is klaar

Geplaatst op 13 oktober 2023, 00:00 uur
Illustration

Op het eerste gezicht lijkt het niet spectaculair: een weiland met een dijk eromheen. Toch heeft deze plek in het zuidelijkste puntje van Haarlemmermeer een belangrijke functie om wateroverlast en overstroming te voorkomen. Bij hevige regenval kan in dit gebied maar liefst een miljoen kuub water worden opgeslagen - zo’n 400 olympische zwembaden. Deze zogeheten piekberging is aangelegd door het Hoogheemraadschap van Rijnland en is nu klaar. Dat werd woensdag 20 september jl. gevierd met wethouder Mariette Sedee van Grootschalig Groen en Water. Een overbodige luxe is de piekberging beslist niet. Door de klimaatverandering krijgen we hier steeds meer te maken met langdurige droogte en nattigheid. Dat vraagt het nodige aanpassingsvermogen van onze omgeving. De gemeente Haarlemmermeer werkt voor klimaatadaptatie nauw samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland. De verwachting is dat de piekberging Haarlemmermeer eens in de 15 jaar wordt ingezet om overtollig water te bergen.

De piekberging is 67 hectare groot – zo’n 90 voetbalvelden - en ligt net voorbij Lisserbroek. Eromheen ligt een dijk van 2,5 meter hoogte en ruim 3,5 km lang. In normale tijden lopen in het gebied straks koeien, alleen bij extreme regenval wordt het gebruikt als wateropslag. Wanneer het water in de Ringvaart te veel stijgt, wordt het vee weggehaald en kan water het gebied instromen. Dat gebeurt via een zogeheten inlaatwerk in de Lisserdijk. Het water komt eerst in een woelkom, die ervoor zorgt dat de snelheid wordt geremd. Daarna stroomt het gecontroleerd door naar de feitelijke piekberging, waar het ongeveer een week blijft staan. Vervolgens wordt de piekberging weer geleegd. Het water wordt afgevoerd en door gemaal De Leeghwater de polder uitgepompt.

Dat de piekberging Haarlemmermeer nu klaar is was een feestje waard, want de aanleg heeft wel even geduurd. Het project loopt al vanaf 2008/2009. De meeste tijd is gaan zitten in het vinden van een goede locatie, het vaststellen van allerlei plannen zoals het bestemmingsplan en het aankopen van de benodigde gronden. Zo’n twee jaar geleden kon de schop daadwerkelijk de grond in. Een klankbordgroep met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden is van de eerste plannen tot en met de uiteindelijke oplevering nauw bij de aanleg betrokken geweest.

De polderstructuur is in het gebied bewaard gebleven, zodat de piekberging aansluit bij het omringende landschap. De nieuwe dijk is ingezaaid met gras en bloemen- en kruidenzaden. Er komt geen fiets- of wandelpad op de dijk. Het gebied heeft een agrarische functie. Maar bij de waterinlaat in de Lisserdijk kunnen recreanten even pauzeren en genieten van het uitzicht over de piekberging. Op die plek komt ook een informatiepaneel met uitleg.

De werkzaamheden zijn nu klaar, maar de piekberging moet nog worden getest. Dat gebeurt waarschijnlijk in het najaar van 2024. De piekberging wordt dan helemaal onder water gezet en weer geleegd. Pas daarna worden de gronden verpacht aan boeren. Natuurlijk is de dijk zo aangelegd dat deze stevig genoeg is voor het gebruik. Om de dijk stevig te houden is het van belang dat het gras en de kruiden de tijd en de ruimte hebben om voldoende te kunnen groeien. Zeker in droge perioden is het niet de bedoeling dat het verse gras wordt weggegeten en dat er kale plekken ontstaan. De boer die de dijken gaat beheren zal de dijk maaien als dat nodig is. Het is niet de bedoeling dat de koeien op de dijk lopen. 

Deel dit: