Bericht

Wijziging secretariaat dorpsraad

Geplaatst op 20 december 2023, 00:00 uur
Illustration

In december 2023 heeft Paul Croese het stokje van secretaris van de dorpsraad overgedragen aan Gaby Kortekaas. Zij draait al een aantal jaren mee als adviseur en heeft haar steentje bijgedragen bij de totstandkoming van de samenvoeging van de dorpsraad en de Stichting Lisserbroek Samen Meer. 

Paul vond het na lange tijd actief te zijn geweest voor de dorpsraden tijd om er mee te stoppen. Van 2003 tot en met 2009 was hij voorzitter van de toenmalige Stichting Dorpsraad Lisserbroek. Eind 2009 werd SDL opgeheven en ontstond de nieuwe dorpsraad Lisserbroek. Van oktober 2017 tot en met december 2020 was Paul secretaris van de Dorpsraad Lisserbroek. In december 2020 is de Dorpsraad Lisserbroek samengegaan met de Stichting Lisserbroek Samen Meer en onder de nieuwe naam Stichting Samen Lisserbroek verder gegaan. Paul is vanaf die periode tot aan december 2023 secretaris geweest. Los van zijn functie als secretaris is hij een van de beheerders van het platform Lisserbroekonline. Deze taak zal hij blijven doen. 

Voor contactgegevens verandert er niets. Wilt u in contact komen met de dorpsraad blijft het bestaande emailadres actief secretariaat@samen-lisserbroek.nl 

Deel dit: