Bericht

Dorpsraadpleging

Geplaatst op 19 december 2023, 19:30 uur
Illustration

Ons dorp verdriedubbelt. Gemeente, ontwikkelaars en woordvoerders van Lisserbroek werken inmiddels ruim acht jaar aan plannen om in en om het bestaande dorp 4000 huizen te bouwen. In onze dorpsgemeenschap leven vele ideeën, die zijn ingebracht in een nieuwe vorm van dorpsraadpleging. 

Komend jaar is er een volgende ronde besluitvorming in de gemeenteraad. Dat gaat juist ook over de zaken die we als dorpsgemeenschap hebben aangedragen:
- veilige verbinding met veel groen voor voetgangers en fietsers van het ene eind van het nieuwe
dorp, door het nieuwe dorpshart, naar het andere eind van het nieuwe dorp (Groenblauwe
Ruggengraat);
- voorzieningen in het nieuwe dorpshart, met name een verzamelgebouw voor sport,
sportverenigingen, bewegingsonderwijs, ontmoeting & evenementen en zorgfuncties
(Multifunctionele Accommodatie);
- oplossing die leidt tot minder motorvoertuigen op onze Lisserbrug. Dat betekent een alternatief
voor forenzen (ruim de helft van alle verkeer). Daarmee komt er meer veiligheid voor de fietsers
op de brug, minder oponthoud en minder verkeersoverlast (Ruit Lisse-Lisserbroek);
- meer groen in en rond het dorp dat is gekoppeld aan (of vooruit loopt op) de bouw van huizen.
Het gaat vooral over het gebied tussen De Olmenhorst en de N207 en over een natuurstrook tussen Kaag en Nieuw-Vennep. Dat is gekoppeld aan toekomstperspectief voor de boeren in het gebied (Groene Kwadrant en Ecologische Verbindingszone).

Wat staat er concreet in de plannen? Hoe kom ik daarachter?
Deze vragen worden beantwoord met vijf raadplegingen. De acties a, b en c worden uitgevoerd door
het Driehoeksoverleg Lisserbroek 2040, het samenwerkingsverband van gemeente
Haarlemmermeer, samenwerkende ontwikkelaars en woordvoerders van de dorpsgemeenschap.
De acties 0 en 00 komen voor rekening van de woordvoerders.

0. De meedenkers van het dorp buigen zich over de plannen. (Dit zijn tientallen dorpsgenoten die de
afgelopen jaren ideeën hebben geleverd voor de uitbreiding van het dorp). Als voldoende van die
ideeën in de plannen zit, dan is de tijd rijp om ze aan het dorp voor te leggen.
a. De grond of het huis dat je bezit wordt geraakt door de plannen. Dan krijg je een individueel
gesprek met de Driehoek. Het resultaat is dat je weet wat er gaat gebeuren en dat je accepteert
dat het onderdeel is van de plannen.
b. Direct in de omgeving waar je woont of waar je een bedrijf hebt, gaat er het nodige veranderen
(bijvoorbeeld uitzicht, verkeersstromen). Dan komt er een groepsgesprek van de mensen in
hetzelfde schuitje met de Driehoek. Het resultaat is dat je weet wat er gaat gebeuren, voordat het
in de krant staat.

Een ander verwacht resultaat van deze gesprekken. is een serie ideeën om de plannen te verbeteren.
Vanuit de kennis van betrokkenen worden voorstellen gedaan. De plannen worden aangepast.

c. Je bent Lisserbroeker, je hebt belangstelling voor het dorp of misschien wil je er wonen. Hiervoor
organiseren we één of meer bijeenkomsten in ons dorpshuis De Meerkoet. Dat kun je nalezen op
het internet. Het komt aan de orde in nieuwsberichten. Het resultaat is dat je niet kan wachten tot
er eindelijk nieuwe huizen staan.
00. Je bedenkt iets onder de kerstboom of bij het happen in een oliebol. Trek één van de woordvoerders aan z’n jasje. Bel of mail de Dorpsraad. Stel je vraag of leg je idee voor. Dat kan nu. Dat kan al acht jaar. Dat kan elk moment in 2024. Je treft een luisterend oor en je krijgt persoonlijk
antwoord.

Zo komt er een goed plan voor Lisserbroek 2040 tot stand, de gemeenteraad Haarlemmermeer stelt het plan vast. De officiële planning is, dat we over drie jaar gaan bouwen.

Deel dit: