Bericht

Gebiedsontwikkeling Lisserbroek 2040

Geplaatst op 25 april 2024, 10:36 uur
profile picture
Bert Mens

Datum 23 april 2024

De Driehoek van Lisserbroek geeft het stokje door…

Rond Lisserbroek komt een nieuw woon- en leefgebied met voorzieningen. Deze ontwikkeling kent een lange geschiedenis. In 2014 is de 'Structuurvisie Parels aan de Ringvaart' opgesteld en in 2018 heeft de gemeenteraad de Gebiedskaart Lisserbroek 2040 vastgesteld. Hierin staan de belangrijkste uitgangspunten voor deze ontwikkeling. Deze Gebiedskaart is tot stand gekomen door goede samenwerking van Lisserbroekers, ontwikkelende marktpartijen[1] en de gemeente Haarlemmermeer. De samenwerking van deze drie partijen is de afgelopen jaren voortgezet in de zogenaamde Driehoek. Dat heeft veel gebracht. In de Driehoek is vastgesteld dat de tijd gekomen is om het stokje door te geven.

De bedoeling is dat er tot 2040 ca. 3.600 woningen worden gerealiseerd. De helft van deze woningen bestaan uit sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Het is meer dan een verdrievoudiging van het dorp Lisserbroek. Dan gaat het natuurlijk om veel meer dan woningbouw. Het gaat om gemeenschapsvorming, groen en recreatie, winkels, zorg-, onderwijs- en sportvoorzieningen, infrastructuur en  een (veilige) verbinding tussen het bestaande dorp en de nieuwe woongebieden. Hierin liggen de hoofdpunten waarover in de Driehoek uitvoerig is gesproken. De Driehoek stelt dat de hoofdpunten een verdere uitwerking met direct betrokkenen uit het dorp verlangt. De dorpswoordvoerders vragen ruimte om los van de Driehoek te kunnen reageren op keuzes die in het vervolg worden gemaakt. Er is daarom afgesproken de bredere participatie met de omgeving over de gebiedsontwikkeling te starten vanuit de marktpartijen en gemeente.

 

De Driehoek eindigt en na de dorpsconsultatie krijgt participatie binnen deze gebiedsontwikkelingen in nieuwe samenwerkingsvormen gestalte. Het stokje wordt overgedragen.

 

De samenwerking in de Driehoek was soms pittig, maar altijd respectvol, constructief en plezierig. De betrokkenheid vanuit Lisserbroek is groot en daarom heeft de Driehoek er veel vertrouwen in dat de ontwikkeling van Lisserbroek de aandacht blijft krijgen die het verdient.

 

Namens alle deelnemers van het Driehoeksoverleg,

Bert, John, Fleurence, Sven, Ed, René, Steven, Christien en Frank

 


 
[1] Marktpartijen: BPD, AM, Amvest, Blauwhoed, Vorm en Bouwmaatschappij Verwelius.

 

Deel dit: