Bericht

Nieuwsbrief dorpsraad Buitenkaag - mei 2024

Geplaatst op 4 juni 2024, 14:39 uur

Dorpsraad Buitenkaag

Hierbij alweer de 9e maandelijkse Nieuwsbrief van uw dorpsraad, waarin we graag toelichten waar we ons de laatste weken mee bezig hebben gehouden.

Eerst weer een terugkoppeling uit de vorige nieuwsbrief:
Nieuw ontwerp bestemmingsplan Buitenkaag: We hebben nog geen reactie ontvangen op onze ingediende zienswijze. We hebben het beoogde bestemmingsplan voor Buitenkaag opgevraagd. De ‘loswal’ aan de Lisserdijk is hier wonderbaarlijk niet in opgenomen!
•Bewegen voor Ouderen: Helaas zijn er géén aanmeldingen meer bijgekomen en hebben we besloten om dit initiatief voorlopig uit te stellen naar een later moment. De dames die zich hadden aangemeld hebben een persoonlijk bericht ontvangen.

En verder zijn we bezig met diverse zaken, een paar hiervan zijn:
•De Buitenkaagse vlag! De mast is besteld, maar het heeft enige vertraging opgeleverd bij een afdeling binnen de gemeente Haarlemmermeer. De mast wordt dinsdag 21e geleverd. De mast wordt z.s.m. geplaatst door enige deskundige en enthousiaste Buitenkagers. Daarna gaat de vlag (eindelijk) in top!

•4 mei herdenking: Op zaterdagavond 4 mei is de gezamenlijke, jaarlijkse herdenking bij het oorlogsmonument -naast Hoofdvaart/A44 oprit- gehouden in het bijzijn van: wethouders Charlotte v.d. Meij van de gemeente Haarlemmermeer en de heer Gerben van Duin, namens de gemeente Kaag & Braassem. Er waren, ondanks de regen, veel aanwezigen. Na “the Last Post” en de twee minuten stilte werden er gedichten voorgelezen door diverse kinderen van de scholen uit Abbenes en Buitenkaag, er was muziek van drumfanfare ‘Altesa’ uit De Zilk en er werd een krans en bloemstukken gelegd door diverse afvaardigingen uit Abbenes, Buitenkaag en Kaag. Het was een mooie en memorabele bijeenkomst, georganiseerd door het Oranjecomité en deskundig aan elkaar gepraat door Erik van Dorp uit Buitenkaag. Op de website kunt u wat foto’s zien en het verslag teruglezen.

•Bewonersbijeenkomst dorpsraad Buitenkaag: Op dinsdagavond 7 mei 2024 is in ‘de Ontmoeting’ onze eerste bewonersbijeenkomst een feit geworden. We hebben, onder het genot van een kopje koffie/thee, in ongedwongen sfeer, met elkaar van gedachten gewisseld en we hebben goed geluisterd naar alle opmerkingen en wensen die er leven onder de bewoners van Buitenkaag. En dat waren er best veel! Hartelijk dank aan alle aanwezigen voor hun positieve bijdragen. Wij gaan hiermee aan de slag! Was u niet bij de bijeenkomst? U kunt uiteraard nog altijd onderwerpen die u bezighouden aan ons doorgeven.

•Overleg met Gebiedsbeheer: de officiële melding over het ontbreken van een ‘stuk’ voetpad langs de Hoofdvaart-Oostzijde is nu in behandeling genomen. Even afwachten wanneer het uitgevoerd gaat worden. Hartelijk dank voor alle meldingen.

•Hotel Orion-Kaag: Op 24 april zijn we uitgenodigd om tijdens de bestuursvergadering van dorpsraad Kaag-Buitenkaag een half uurtje aan te schuiven om over de plannen rondom hotel Orion te praten, mede n.a.v. de commotie die hierover was ontstaan. Eén van ons is aanwezig geweest (we werden pas een dag van tevoren uitgenodigd) en heeft de plannen aangehoord.
U kunt in ‘Heen&Weer’ verder lezen over de plannen aldaar.
•Het (daytime) parkeerterrein van Lent Shipyard: Firma van Lent heeft beterschap omtrent het parkeren van haar werknemers in Buitenkaag beloofd en zal er àlles aan doen om haar werknemers op hun ‘eigen’ parkeerterrein te laten parkeren. Tijdens onze bewonersbijeenkomst hoorden we echter dat dat weer niet goed gaat: er wordt weer veel geparkeerd door de werknemers van van Lent Shipyard in de Leidsemeerstraat en er zijn geen ‘verkeersregelaars’ aanwezig. Hierop hebben wij op 8 mei 2024 weer een brief gestuurd naar van Lent Shipyard over het uitblijven van eerder schriftelijk toegezegde verbetering. De verkeersregelaars zijn weer terug, maar blijf ons vooral voeden met uw bevindingen en waarnemingen! Want daarmee kunnen wij aan de slag.

•Subsidie-aanvragen: We hebben diverse subsidie-aanvragen uitgezet (bij diverse externe instanties) om zodoende diverse projecten te kunnen financieren die wij, mede ná gesprekken met bewoners, hopelijk kunnen gaan realiseren. Wordt vervolgd!

•Verkeersveiligheid: De onafhankelijke (verkeers)enquête van Veilig Verkeer Nederland (VVN) kon tot 30 april 2024 worden ingestuurd. Dit is in grote getalen gedaan, waarvoor onze hartelijke dank! VVN gaat nu de analyse uitvoeren en komt dan bij ons terug. De uitkomst zullen we uiteraard met u delen en op onze website zetten, zodat u alles rustig kunt nalezen. Uiteraard gaan wij met de uitkomst aan de slag. Tom de Block zal, namens dorpsraad Buitenkaag, de voortrekkende rol gaan vervullen.

•Duo-fiets voor Buitenkaag en Kaag: in navolging van diverse plaatsen in de omgeving, is er nu ook een duo-fiets voor de inwoners van Buitenkaag en Kaag. Wilt u gaan fietsen met een fietsmaatje of wilt u zich opgeven als vrijwilliger om met mensen op pad te gaan, neem dan contact op met Marleen Bakker: app naar: 06-17672058 of mail naar: marleen@kaag.nl

•Problemen pont: Via onze Pontraad-man Fokko kregen we meldingen over de pont. Door het prachtige weer en de toestroom van mensen (met vervoersmiddelen) ontstonden lange wachtrijen bij de pont, omdat er geen kaartverkopers zijn (aangenomen door Blue Amigo). Al het werk moet nu door 1 persoon worden gedaan, hetgeen dus langer duurt. De (te) drukbevaren Ringvaart zorgde voor gevaarlijke situaties. Daarbij komt dat Blue Amigo nu regelmatig de pont laat bijtanken bij ‘de Loswal’ aan de Lisserdijk. Er is regelmatig contact met de gemeente hierover met het verzoek hierop te handhaven en Blue Amigo hierop aan te spreken. Het is natuurlijk een zeer gevaarlijke verkeerssituatie: een tankwagen die stil staat op een druk verkeerspunt met fietsstrook, én zonder dat daar een vergunning voor verleend is.

•Website dorpsraadbuitenkaag.nl: Kijk regelmatig even rond op onze website, want het wordt niet alleen regelmatig aangevuld met nieuwe informatie en filmpjes; u kunt hier bijvoorbeeld ook àlle nieuwsbrieven teruglezen (onder de tab ‘Nieuwsbrieven’).
Mocht u liever de Nieuwsbrief digitaal lezen, laat het ons dan aub weten, want dat scheelt weer werk, tijd en geld; óók beter voor het milieu. Stuur uw mailtje mèt uw adres naar: info@dorpsraadbuitenkaag.nl dat is voldoende, waarvoor uiteraard hartelijk dank!
Natuurlijk kunt u ons altijd even aanspreken over wat u nog graag op de website wilt terugzien. Het is tenslotte ook uw website! Wij zullen daar dan graag naar kijken.

Heeft u naar aanleiding van deze (of voorgaande) Nieuwsbrief wellicht vragen, suggesties, ideeën…? Neem gerust contact met ons op. We vertrouwen erop dat u/jullie ons weten te vinden:
Facebook-site: Dorpsraad Buitenkaag
Email: info@dorpsraadbuitenkaag.nl
Website: dorpsraadbuitenkaag.nl

We gaan er samen wat moois van maken!
Namens dorpsraad Buitenkaag,

Benita Verhoef (06-83328213); Bernadette van Beekum (06-55883234); Paulette van den Berk (06-18171621).

Deel dit: