Bericht

Extra bespreking nieuwbouwplannen Lisserbroek.

Geplaatst op 1 juli 2024, 00:00 uur
Illustration

Aan de inwoners van Lisserbroek,

Op 11 juni zijn de Gebiedsenvelop Lisserbroek en de Essentiekaart Lisserbroek Noord, Dorpskern  en Binnen Turfspoor online beschikbaar gekomen. Er zijn inmiddels diverse consultatie bijeenkomsten geweest waar de plannen toegelicht zijn en waar vragen gesteld en opmerkingen gemaakt konden worden.

Al met al heel veel informatie waar nu nog tot 11 juli op gereageerd kan worden. Daarna worden de stukken definitief en aan de gemeenteraad aangeboden ter besluitvorming. Inmiddels heeft er voor ons onverwacht afgelopen donderdag al een eerste bespreking in de gemeenteraad plaats gevonden. Bert Mens heeft daar vanuit de woordvoerders ingesproken en uitgelegd waarom zij vinden dat de participatie tot nu toe niet succesvol is geweest en waar zorgen over zijn. De gemeenteraad heeft aangegeven open te staan voor goede ideeën en wil dat we als dorp blijven deelnemen aan de ontwikkeling. Dat is goed nieuws.

Naast de reacties die iedereen persoonlijk kan geven is er mogelijk ook behoefte om met elkaar van gedachten te wisselen over de inhoud van deze plannen. Dan gaat het met name om wat de plannen betekenen voor de ontwikkeling van ons dorp, zoals de ontwikkeling van een nieuw dorpshart en de infrastructuur.  

Om die reden organiseren we op 8 juli om 19.30 uur nog een bijeenkomst in de Meerkoet. Alle inwoners van Lisserbroek zijn van harte welkom om hun mening te geven en hun zorgen en ideeën te delen. Het is belangrijk dat we ons samen sterk maken voor een krachtig Lisserbroek waarin we prettig samen kunnen wonen, spelen, sporten, leren en ontspannen.

Deel dit: