Organisatie

Stichting Lisserbroek SamenMeer (overgegaan in Stichting Samen Lisserbroek)

Vereniging / club

Met ingang van december 2020 zijn de Stichting Dorpsraad Lisserbroek en Stichting Lisserbroek SamenMeer samengegaan tot één organisatie onder de nieuwe naam Stichting Samen Lisserbroek.


Onze missie
Lisserbroekers bundelen hun krachten en kwaliteiten om een vitale en duurzame leefomgeving te realiseren. Iedereen heeft de kans om individuele unieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen, en die vanuit onderlinge verbondenheid en verantwoordelijkheid – naar vermogen en op ieders eigen wijze – in het collectief in te brengen.

Onze kernwaarden
Kracht
Samenleven
Plezier
Vernieuwing
Duurzaam
Aanvullende waarden zijn: Verbinden, speels, betrokken bij de ander en eigenaarschap.


Onze doelstelling
Stichting Lisserbroek SamenMeer wil samen met de inwoners van Lisserbroek de leefomgeving zo organiseren dat mensen in alle levensfasen prettig kunnen wonen.


Door ieders individuele kracht en kwaliteit te stimuleren en in te zetten voor het collectief, wordt een vitale duurzame leefomgeving gecreëerd waarin verbondenheid, verantwoordelijkheid en eigenaarschap centraal staan. Zij zijn verbonden met hun omgeving, en kunnen daaraan, ieder naar vermogen en op eigen wijze, een bijdrage leveren. Door zelforganisatie van de inwoners van Lisserbroek worden in werk- en projectgroepen door Lisserbroekers gewenste verbeteringen van de omgeving, voorzieningen, eigen levenssituatie of samenleving gerealiseerd.


 

Deel dit: