Organisatie

KoetActief

Non-profit

Stichting KoetActief heeft ten doel:


1) het bevorderen van activiteiten op het gebied van cultuur en amusement ten behoeve van de bevolking van Lisserbroek, gemeente    Haarlemmermeer. 


2) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden met punt 1. 


De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:


- het voorzien in de wensen en behoeften van de inwoners van Lisserbroek op het gebied van cultuur en amusement, zowel direct, door zelf activiteiten te organiseren, als indirect, door andere organisaties en/of verenigingen (financieel) te ondersteunen. 


- het samenwerken met andere organisaties en instanties in en buiten de gemeente Haarlemmermeer, die zich een zelfde doel stellen dan wel de stichting behulpzaam kunnen zijn bij de realisering van haar doelstelling. 


 

Deel dit:
Contactpersonen van KoetActief
Activiteiten in de toekomst
Activiteiten in het verleden
Activiteiten in het verleden (als mede-organisator)
11 berichten van KoetActief