Organisatie

Dorpsraad Lisserbroek = Stichting Samen Lisserbroek geworden

Non-profit, Netwerkorganisatie

In december 2020 zijn de Stichting Dorpsraad Lisserbroek en de Stichting Lisserbroek SamenMeer samengevoegd en onder de nieuwe naam actief: Stichting Samen Lisserbroek.


De dorpsraad is een onmisbare schakel tussen gemeente en inwoners, zij behartigt het algemeen belang van het dorp en van de gemeenschap. Vanaf begin december 2020 gaat de Dorpsraad Lisserbroek verder onder de naam Stichting Samen Lisserbroek.

Deel dit: