Organisatie

Stichting Samen Lisserbroek

Non-profit, Netwerkorganisatie

Bestuur en algemene gegevens:
Het bestuur van Stichting Samen Lisserbroek bestaat uit:
Bert Mens (Voorzitter)
Gaby Kortekaas Annokkee (secretaris)
Paul Croese (bestuurslid)
Martin Jacobusse (Penningmeester)
Fred v.d. Heuvel (bestuurslid contactpersoon werkgroepen)
Algemene gegevens:
Contactgegevens: secretariaat@samen-lisserbroek.nl
RSIN/fiscaal nummer: 8560.49.451
KvK nummer: 65280040
Bestuursleden ontvangen voor hun functie geen financiële vergoeding (op basis van vrijwilligheid).
Het doel van de Stichting staat vermeld in de Statuten van de Stichting.

Beleidsplan:
De stichting ontvangt van de gemeente Haarlemmermeer subsidie. Het is nagenoeg de enige bron van inkomsen. Deze wodt gebruikt voor het instandhouden van diverse communicatiemogelijkheden waaronder het platform Lisserbroekonline, het organiseren van bewonersbijeenkomsten, vergaderkosten en boekhouding.


Stichting Samen Lisserbroek is ontstaan uit een samenvoeging van de Stichting Dorpsraad Lisserbroek en de Stichting Lisserbroek SamenMeer. Zij vormt een onmisbare schakel tussen gemeente, inwoners en partners die zich inzetten voor het bevorderen van de leefbaarheid in Lisserbroek. De samenvoeging is sinds december 2020 een feit.


Lisserbroek is een uniek dorp. Het ligt middenin de drukke Randstad, maar door de ligging tussen het open polderlandschap en de Ringvaart ademt het de sfeer van het platteland. De 4000 inwoners vormen een hechte gemeenschap en maken tevens deel uit van Haarlemmermeer, een gemeente met ruim 150.000 inwoners en de nationale luchthaven binnen haar grenzen.


Dubbeldorp
Door de geografische ligging is Lisserbroek sterk verbonden met Lisse. Hoewel gescheiden door een brug, een gemeentegrens én een provinciegrens, vormen beide zijden van de Ringvaart samen één geheel: het zogeheten dubbeldorp. Veel Lisserbroekers en Lissenaren pendelen dagelijks heen en weer voor werk, school, boodschappen en sociale contacten.


Traditie en toekomst
Lisserbroek heeft een afwijkend dorpshart. In de meeste dorpen steunt het sociale en culturele leven op de kerk, de kroeg en de winkels. In Lisserbroek vervullen Dorpshuis De Meerkoet, de basisscholen en de sportverenigingen deze functie. Deze voorzieningen liggen letterlijk en figuurlijk in het hart van het dorp. De Stichting Samen Lisserbroek betrekt inwoners actief bij alles wat er in het dorp gebeurt. Dat maakt Lisserbroek een dynamisch polderdorp met hart voor traditie en ruimte voor markante initiatieven. Er zijn plannen om in Lisserbroek het aantal woningen drastisch te vermeerderen waardoor het dorp verdriedubbeld wordt.


Levendige wisselwerking
Deze maatschappelijke dynamiek vereist een juiste balans tussen het behoud van de dorpse waarden en de rol in het grotere geheel. Dit manifesteert zich in een levendige wisselwerking tussen de lokale gemeenschap en het gemeentebestuur in Hoofddorp. Het belang hiervan wordt al jaren onderkend, erkend en ondersteund door de gemeente.


 

Deel dit:
Contactpersonen van Stichting Samen Lisserbroek
Personen verbonden aan Stichting Samen Lisserbroek
Activiteiten in het verleden
20 berichten van Stichting Samen Lisserbroek