Organisatie

Deelnemersplatform Stichting Samen Lisserbroek

Non-profit, Netwerkorganisatie

In de statuten van Stichting Samen Lisserbroek staat dat de dorpsraad een deelnemersplatform kent waarin zoveel mogelijk clubs zitting in hebben  die actief zijn in Lisserbroek naast inwoners die actieve rol spelen in en voor Lisserbroek.

Deel dit:
Contactpersonen van Deelnemersplatform Stichting Samen Lisserbroek